logo-vidiamo.jpg
  • Facebook וידיאמו ישראל
  • YouTube וידיאמו ישראל
  • Vidiamo ישראל

Designed in France

hs-logo-2019.png

וידיאמו ישראל משווק ע"י  חברת היי סטנדרט בע"מ

מטרייה להגנה מהשמש או מגשם.

מתחברת בחופשיות לכל אזור בעגלה

מטריית שמש /גשם

200.00 ₪מחיר